Metsänhoito

Metsänhoito

Metsänhoitopalveluita

  • Metsuripalvelut, taimikot, perkaukset, konehakkuut ja korjaukset
  • Erikoiskohteet (linjaraivaukset, myrskytuhoraivaukset)
  • Puun kaadot (pihat ja taajamat)
  • Energiapuun korjuu

Metsänhoitotyöt ovat metsänomistajille järkevä ja edullinen investointi. Hoidolla varmistetaan metsän vointi ja kasvu seuraavaan hakkuuseen asti. Metsälaki velvoittaa metsänomistajaa uudistamaan avohakatun metsän uusilla taimilla tai siemenillä. Metsänhoitotyöt ovat tulevaisuuden investointi ja kulut ovat vähennyskelpoisia puunmyyntitulon verotuksessa.

Metsänhoitotyöt parantavat metsän puuston laatua. Hyvin hoidetussa metsässä on miellyttävä liikkua ja oikea-aikaisesti hoidetusta metsästä tulee myös rahallisia tuloja. Myymme myös pellettejä ja brikettejä.

 

Metsurityöt
Metsurityöt

 

Ota rohkeasti yhteyttä ja pyydä tarjous!

Thomas Van Esdonk
Ronkantie 1, 32830 Riste
+358 40 775 6593
info@polttopuusatakunta.fi

ABCnet Oy tuotantoa